តុសំលៀកបំពាក់

  • Jennily Chest of Drawers

    ជេនីលីននៃគំនូរ

    ការលើកស្ទួយសិល្បៈនៃរបៀបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីអ្នកស្លៀកពាក់រីលែនគឺជាការចាកចេញពីបន្ទប់គេងក្នុងក្តីសុបិនរបស់នាង។ សាភ័ណភ្ពពីរពណ៌លាយបញ្ចូលគ្នាពណ៌សឆុងជាមួយឈើដែលបញ្ចប់ដោយក្តីទុក្ខព្រួយសម្រាប់កំពូលទាក់ទាញសម្រាប់ភាពទាក់ទាញ។ ផ្នែកខាងថតចម្លងស៊ុមនិងស៊ុមតុបតែងបន្ថែមការកែលម្អខណៈពេលដែលនៅក្រៅឃុំទាញជាសំលេងសំរិទ្ធសំលេងងងឹតធ្វើឱ្យមានការប៉ះបែបបុរាណ។