សៀវភៅសៀវភៅ

  • Morris Ash Grey Bookcase

    បណ្ណាគារ Morris Ash Grey

    ជួយមីនីរបស់អ្នកឱ្យមានការរៀបចំជាមួយធ្នើសៀវភៅបុរាណដែលមានពណ៌ប្រផេះ។ ផ្ទៃរាបស្មើរលោងនិងស្អាតការរចនាបុរាណបន្ថែមភាពខុសគ្នានៃការតុបតែងផ្ទះដែលមានស្រាប់។ ស្តុកទុកគូបប្រាំជាមួយធុងផ្ទុកពេញរបស់របស់ដែលគេចូលចិត្ត។ ក្នុងអំឡុងពេលជួបប្រជុំគ្នាអ្នកអាចរើសប្រើការបែងចែកតិចជាងមុនសម្រាប់ទំហំធំ។ ថ្នាំកូតការពារកាំរស្មីយូវីជួយឱ្យធ្នើសៀវភៅកុមារនេះឈរបានស្អាតល្អសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយ។